ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

ให้ความรู้เรื่องวัณโรคในแคมป์ก่อสร้าง
Tb

           กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคในแคมป์ก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและมูลนิธิศุภนิมิตในเขตอำเภอถลาง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลถลาง ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต ได้ออกให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรควัณโรคในแคมป์แรงงานต่างชาติอำเภอถลาง เพื่อให้แรงงานต่างชาติในแคมป์ก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง