ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

แนวทางการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จังหวัดภูเก็ต
..........................................

ความรู้ทั่วไป
 - โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

แนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 - การเฝ้าระวังและสอบสอนโรค
 - แบบสอบสวนโรค SARI1 ,SARI2

แนวทางจังหวัดภูเก็ต
 - แนวทางการจัดการกรณีผู้ป่วยโรคMERS-COv จังหวัดภูเก็ต
 - แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยMERS-COvสนามบินนานาชาติภูเก็ต
 - คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการเฝ้าระวังโรค MERS-COv
 - แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยในโรงพยาบาลถลาง
 - คำสั่งโรงพยาบาลถลาง ในการเฝ้าระวังโรค MERS-COv

...........................................