ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

ประชากรกลางปี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
......................................

ปี พ.ศ.
จังหวัด
อำเภอ
เทพกระษัตรี
ศรีสุนทร
เชิงทะเล
ป่าคลอก
ไม้ขาว
สาคู
2560
390,855
98,257
22,024
23,125
18,240
15,793
12,931
6,144
2559
384,456
96,115
21,573
22,224
18,041
15,425
12,815
6,037
2558
371,167
91,782
20,778
20,230
17,518
14,741
12,699
5,816
2557
371,167
90,248
20,557
19,225
17,557
14,368
12,796
5,745
2556
368,064
87,195
19,970
18,288
17,066
13,877
12,484
5,510
2555
356,998
84,616
19,637
17,007
16,752
13,470
12,418
5,332
2554
349,410
82,018
19,331
16,084
16,241
13,150
12,224
4,988
2553
340,337
79,472
19,013
14,992
15,693
12,859
12,096
4,819
2552
332,146
78,090
18,871
14,767
14,935
12,722
12,052
4,743
2551
322,015
75,224
18,320
14,197
14,113
12,224
11,874
4,496