ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076260374
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 4 คน คือ

 

1.นายชัยยศ
2.นายบุญชัย
3.นส.อรทัย
4.น.ส.อังสนา

วารี
จรรยาภรณ์
แต่สกุล
หนูอักษร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

 

33256