ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076620048
โทรสาร :
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 4 คน คือ

 

1.นายการันตร์
2.นางชนิดาภา
3.นางมนทิรา
4.นส.อิทธิรัตน์

โกมุทผล
รักษ์ธรรมกิจ
ทองย้อย
บุญช่วน

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

33256