ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076616164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 7 คน คือ

 

1.นางนิตยา
2.นางพัชราภรณ์
3.นายวิชิต
4.นส.สุดใจ
5.นางสาวจรรยา
6.นางสาวนารี
7.นายรณชัย

สิงขร
โกมุทผล
บูรพชนก
ทองย้อย
แสงอาทิตย์
สุดตา
ทันยุภัก

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง หมอนวดแผนไทย(ลูกจ้างเงินบำรุง)
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข

 

33256