ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076327177
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 5 คน คือ

 

1.นายศุภวัฒณ์
2.นส.ขนิษฐา
3.นายสมภพ
4.นางสาวเกสร

ปิ่นแก้ว
สมรักษ์
ณานพิสิฐกุล
ไกรรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 

 

33256