ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076226300,0564650673
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 4 คน คือ

 

1.นายจรัญวิทย์

ชำนาญเนียม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

33256