ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076331530
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 5 คน คือ

 

1.นายจำนรรจ์
2.นางซัลมา
3.นายนิกร
4.นางสถาพร
5.นส.รังสิมาภรณ์

พีระศุภวัต
วารี
เกิดทิพย์
ช้างพิงงา
จิ้วล้อ

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

 

33256