ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076311049
โทรสาร :
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 5 คน คือ

 

1.นายสมบัติ
2.นางขวัญตา
3.นางสิรภัทร
4.นายณฐกร
5.นางวัชราพร

4.นายฮำดัน

บุรีรักษ์
บุรีรักษ์
เป็นสุข
แย้มรุ่งเรือง
รอดเนียม

 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอถลาง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุชำนาญงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุชำนาญงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

33256