ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว

ตั้งอยู่     : หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์  : 076313099
Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 5 คน คือ

 

1.นางพรพิมล
2.นส.ภัทราภรณ์
3.นายวรวุฒิ
4.นายวีรพล
5.น.ส.บุษราคัม

จรูญศักดิ์
จิรภัทรพิมล
แซ่อิ๋ว
อำลอย
นรารัตน์วิริยะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

33256