ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี

ตั้งอยู่        :  หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์    : 076313099
Email      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 4 คน คือ

 

1.นายเผดิมพงษ์

2.นส.กนกวรรณ
3.นายสุรักษ์
4.น.ส.โสรญา

ประทีป ณ ถลาง

สมุทบาล
ทันยุภัก
ดาราแม

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง นักวิชากรสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

33256