ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

       - ความรู้เรื่อง Zika Virus

 


       - แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
       - แนวทางการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา

      

 

 

       - แนวทางจังหวัดภูเก็ต